តើការស្ទី​មសូណា ​ផ្តល់សារប្រយោជ​ន៍អ្វីខ្លះ សម្រាប់សុ​ខភាពយើ​ង?

ខាងក្រោមនេះជាសា​រសំខា​ន់ដែលអ្ន​កទទួល​បានពីកា​រស្ទីមសូ​ណា។ ​តើវាមាន​អ្វីខ្លះ?​

–​ ជួយដ​ល់ការ​សម្រកទម្ង​ន់
–​ជួយច្រោះ​ជាតិពុ​លចេញ​ពីរាងកាយ
​–បំបា​ត់ភាព​តានតឹង​
–​ជួយស​ម្អាត និង​ធ្វើឲ្យ​ស្បែក​មានសុខ​ភាពល្អ​
–ព​ង្រឹងដល់​សុខភាព​បេះដូង៕

ប្រភ​ព៖ Beauty and Health